آسیب پذیری Vmware Tools

با سلام، به استحضار می‌رساند حسب بررسی‌ مرکز تحصصی آپا، مشخص گردید گونه‌ای از حمله بر روی نرم‌افزارهای شرکتVMWare با CVE Reference ذیل کشف و ثبت شده است. CVE-2018-6969 1. شیوه انجام حمله؛ آسیب پذیری […]