به روزرسانی‌های امنیتی Ubuntu برای رفع برخی آسیب‌پذیری‌ها

بروزرسانی‌های امنیتی Ubuntu برای رفع آسیب‌پذیری‌هایی که چندین نسخه از این سیستم‌عامل را تحت تاثیر قرار می‌دهد، منتشر شده است. آسیب‌پذیری‌ها در آخرین بسته‌ها برطرف شده‌اند و اگر بروزرسانی خودکار در سرورهای Ubuntu فعال باشد، […]