دسترسی خطرناک بیش از نیمی از برنامه‌های VPN اندرویدی

free vpn

بر طبق گزارش منتشر شده از مطالعه 81 برنامه VPN، حدود 62 درصد، درخواست موافقت با مجوز دسترسی به فراتر از آنچه نیاز دارند از کاربر می‌خواهند. چنین مجوزهایی، زمانی خطرناک می‌شوند که مبحث سو […]