آنتی ویروس گوگل فایل های Google Docs کاربران را بلاک می کند!

گوگل به دلیل وجود باگی در آنتی ویروس گوگل به صورت عمومی عذرخواهی کرد. این آنتی ویروس که برای جلوگیری از فیشینگ ، بد افزار ها و اسپم ها طراحی شده، باعث جلوگیری از دسترسی […]