PGP چیست؟

PGP

شاید شما بار‌ها کلمه‌ی پی جی پی (به انگلیسی PGP) را شنیده باشید و یا آن را در سایت‌های مختلف در قسمت ارتباط با ما دیده باشید. از PGP بیشتر برای حفظ محرمانگی یک ایمیل استفاده می‌کنند.