گروه Anonymous به سایت های دولت اسپانیا حمله کرد

گروه Anonymous Hacktivist به منظور حمایت از استقلال کاتالان وب سایت های دولت اسپانیا را هدف قرار داده است. این گروه مدعی شد که وب سایت دادگاه قانون اساسی که در هفته گذشته رفراندوم کاتالان […]