‫ انتشار به روز رسانی های امنیتی کمپانی ADOBE

کمپانی #‫ادوبی به تازگی به روز رسانی امنیتی برای 112 آسیب پذیری مختلف در محصولات خود ارائه کرده است که اکثر این آسیب پذیری ها دارای درجه اهمیت بالا بوده و Exploitهایی برای برخی از آنها منتشر شده […]