آسیب‌پذیری جدید در Firmwareهای Bluetooth

اخیرا یک آسیب‌پذیری (CVE-۲۰۱۸-۵۳۸۳) گزارش شده است که Firmwareهای Bluetooth و درایورهای نرم‌افزاری سیستم عامل را تحت تاثیر قرار می‌دهد. یک مهاجم با دسترسی از راه دور می تواند از این آسیب‌پذیری بهره‌برداری کند و […]