گروه کاربانک، مجرمان سایبری کارت‌ها اعتباری

cybercriminal

کاربانک (Carbanak)، گروهی متشکل از مجرمان سایبری روس هستند که با سرقت اطلاعات کارت‌های بانکی شهرت کسب کردند. از نام‌های دیگرشان می‌تواند Fin7, Anunak, Carbon Spider اشاره کرد.کاربانک تابه حال چندین بار به بانک‌ها، رستوران‌ها، هتل‌ها و … نفوذ کرده و اطلاعات کارت‌های بانکی را به سرقت برده است.