حملات یک گروه APT در منطقه خاورمیانه با نام Big Bang

طی چند هفته گذشته، تیم امنیتی Check Point یک گروه جاسوسی APT را کشف کرده است که حملاتی را علیه نهادهایی در سراسر خاورمیانه، انجام داده است. حملات با ارسال ایمیل‌های فیشینگ به اهداف انجام […]