افزایش حملات به سیستم‌های کنترل صنعتی از طریق برنامه‌های کاربردی تلفن‌های همراه هوشمند

برنامه‌های تلفن همراه می‌توانند برای مداخله در سیستم‌های کنترل صنعتی(ICS: industrial control systems) مورد سوءاستفاده قرار گیرند. نگرانی روزافزونی در رابطه با سیستم‌های کنترل صنعتی که کارخانجات، نیروگاه‌های برق یا پالایشگاه‌های نفت را اداره می‌کنند، […]