صدها سایت برتر جهان کلیدواژه های کاربران را به صورت بلادرنگ ثبت می کنند

تحقیقات جدید نشان داد، صدها سایت برتر جهان کیدواژه های کاربران را به صورت بلادرنگ ثبت می کنند و آنها را به سرورهای خود ارسال می کنند و اطلاعات محرمانه ی کاربرانشان را در معرض […]