آلمان به دنبال رمزنگاری کردن پیام ها در WhatsApp، Telegram

WhatsApp Telegram

یکی از مسئولان کشور آلمان، از شرکت‌هایی ارتباطی خواسته است که سیاست دسترسی به اطلاعات کاربران و داده‌های جمع آوری شده از آنان را با امنیت بالاتری جایگزین کنند و از در اختیار قرار دادن اطلاعات رمزشده‌ی کاربران به مقامات امنیتی کشور‌ها اعلام نگرانی کرده است و هشدار داده که با سیاست موجود، بزودی اجازه فعالیت به شرکت‌هایی که امنیت را نقض کنند، داده نمی‌شود.