نوشته‌ها

برگزاری کارگاه یک روزه “امنیت شبکه های کامپیوتری و شبکه های کشف و جمع آوری بدافزارها و کدهای مخرب”

مرکز آپای دانشگاه قم با همکاری مرکز ماهر و سازمان فناوری اطلاعات استان قم اقدام به برگزاری کارگاه یک روزه “امنیت شبکه های کامپیوتری و شبکه های کشف و جمع آوری بدافزارها و کدهای مخرب” در روز دوشنبه 1/3/1396 برای مدیران و کارشناسان امنیت دستگاه های اجرایی نمود. در این کارگاه که با حضور جناب آقای دکتر فرجامی مدیر آپای دانشگاه قم و همچنین جناب آقای دکتر هانی مدیرکل اداره ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم برگزار گردید، کارشناسان مرکز ماهر عملکرد و ساختار هانی نت ملی را تبیین کردند و در انتها به بررسی باج افزار WannaCry پرداختند.