از هر10 کارمند 7 نفر آگاهی لازم برای جلوگیری از حوادث سایبری را ندارند

طبق دومین گزارش سالانه حفظ حريم خصوصی و امنيت، هفت نفر از 10 نفر از کارمندان آگاهی لازم برای پیشگیری از حوادث امنیتی را  ندارند. گزارش سال گذشته سازمان حفاظت از حریم شخصی و امنیت […]