ارائه طرح سامانه جامع پایش امنیت سایبری در شورای پدافند غیر عامل استان

مرکز تخصصی آپا دانشگاه قم پیرو ماموریت محوله جهت رصد و پایش امنیت فضای سایبری استان، طرح سامانه جامع پایش امنیت سایبری استان را در شورای پدافند غیرعامل استانداری ارائه نمود که با استقبال اعضای […]