ناتو آموزش های جدیدی را در زمینه ی دفاع سایبری اجرا می کند

مرکز تعلیم و تربیت دفاعی سایبری ناتو (CCDCOE) برای هماهنگ کردن برنامه های آموزشی ، و آموزش در زمینه عملیات دفاع از امنیت سایبری اقداماتی جدی انجام داد. CCDCOE یک مرکز اطلاعات وابسته به ناتو […]