ابزارهای پیشرفته اسکیمینگ خودپرداز (جعل اطلاعات کارت) که در دارک وب دست به دست می شوند ، ایجاد نا امنی شدیدی می کنند

ابزارهای پیشرفته اسکیمینگ خودپرداز (جعل اطلاعات کارت) در دارک وب به وفور یافت می شوند و بانک ها در تلاش اند تا اقدامات لازم امنیتی را جهت جلوگیری از خسارت مالی و سرقت اطلاعات کارت […]