نوشته‌ها

اخذ نمایندگی خدمات صاافتا

درپی دستیابی این مرکز به گسترش خدمات افتا و ارایه هرگونه اطلاعات، آموزش و اقدام به دستگاههای متقاضی  استانی و کشوری، ضمن مذاکره با نمایندگان محترم وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح توافقنامه ای منعقد و اقدامات ذیل صورت گرفت:

  1. عقد تفاهمنامه با «شرکت صنایع امنیت فضای تبادل اطلاعات» در خصوص اخذ نمایندگی و راه اندازی آزمایشگاه ارزیابی امنیتی در حوزه شبکه، نرم افزار و سخت افزار
  2. تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه ارزیابی امنیتی
  3. بازدید نماینده محترم صاافتا از محل آزمایشگاه و تجهیزات و نیروی انسانی آن و هماهنگی جهت توسعه استانداردهای لازم