کشف یک آسیب‌پذیری مهم در الکترون(چارچوب توسعه‌ی برنامه‌های مبتنی وب)

یک آسیب پذیری اجرای کد از راه دور در چارچوب توسعه ی برنامه های کاربردی الکترون کشف شده است. این چارچوب برای توسعه ی بسیاری از برنامه ها نظیر اسکایپ، سیگنال، وردپرس و اسلک مورد […]