چگونه فیس بوک، از طریق برنامه‌های کاربردی اندرویدی، کاربرانی را که عضو این شبکه اجتماعی نیستند ردگیری می نماید؟

فیس بوک، کاربران اندرویدی را از طریق برنامه‌های کاربردی گوناگون رصد می‌کند، حتی اگر کاربران فیس بوک نباشند. لایبزیش، آلمان: اگر شما فیس بوک را ترک کنید و یا هرگز به آن ملحق نشده باشید، […]