درباره ما

 

مركز تخصصي آپاي دانشگاه قم، روز ۱۲ بهمن ماه ۹۴، با حضور محمود واعظي وزير ارتباطات و حجت الاسلام و المسلمين دكتر ديرباز رئيس دانشگاه قم، رستمي معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري قم و جمعي از معاونان و مديران وزارت ارتباطات مورد بهره برداري قرار گرفت.
مركز تخصصي آپاي دانشگاه قم در زمينه آگاهي، آمادگي، پشتيباني و اقدام در حوزه سايبري فعاليت مي كند كه با همكاري وزارت ارتباطات و مركز فناوري اطلاعات ايران مورد بهره برداري قرار گرفت. بخش هاي مختلفي نظير گروه آگاهي، گروه اقدام، گروه آمادگي، گروه ‌پشتیباني، كارگروه هاي فقه و حقوق و كارگروه امنيت سايبري در اين مركز فعال هستند.

«آپا» مخفف واژه‌هاي آگاهي‌،آمادگی، پشتيباني و اقدام و نشان‌دهنده نوع فعاليت‌ها و خدماتي است كه در حوزه امنيت شبكه‌هاي رايانه‌اي و سامانه‌هاي نرم‌افزاري در اين آزمايشگاه تخصصي ارائه مي‌شود. آزمايشگاه آپا دانشگاه قم از سال ۱۳۹۴ راه‌اندازي شده است كه در بستر فعاليت‌هاي آن، اعضاي هيات ‌علمي، كارشناسان ارشد و كارشناسان حوزه امنيت با اين آزمايشگاه همكاري دارند. فعاليت‌هاي آپاي دانشگاه قم، گستره گوناگوني را از ارزيابي امنيتي و آزمون نفوذپذيري شبكه‌ها و سامانه‌ها، و آگاهي‌رساني و آموزش‌هاي تخصصي تا عضويت در كميته‌ها و كارگروه‌هاي تخصصي در استان و اظهار نظر كارشناسي در پرونده‌هاي قضايي شامل مي‌شود.