تماس با ما

شماره های تماس:

روابط عمومی: ۰۲۵۳۲۸۵۰۹۶۵

واحد اداری : ۰۲۵۳۲۱۰۳۳۸۸

ریاست : ۰۲۵۳۲۱۰۳۳۸۷

آزمایشگاه تخصصی : ۰۲۵۳۲۱۰۳۳۸۹

ایمیل: apa@qom.ac.ir

ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ تا ۱۶

آدرس: قم، انتهای بلوار الغدیر، دانشگاه قم، کتابخانه مرکزی، طبقه اول، دفتر مرکز تخصصی آپای دانشگاه قم.