تماس با ما

تلفن: ۰۲۵۳۲۱۰۳۳۸۸

ایمیل: apa@qom.ac.ir

ساعات کار: شنبه تا چهارشنبه ساعت ۸ تا ۱۶

آدرس: قم، انتهای بلوار الغدیر، دانشگاه قم، کتابخانه مرکزی، طبقه اول، دفتر مرکز تخصصی آپای دانشگاه قم.