نمونه نمودارهای موجود در داشبورد مانیتورینگ سرور

نمودار تعاملی هشدار با قابلیت نمایش سلسه مراتبی سرورها و نشان دادن سرورهای در معرض خطر:

توجه: ابعاد دوایر بیرونی متناسب با حجم ترافیک و ابعاد دوایر درونی متناسب با تعداد حملات صورت گرفته به سرورهاست….

داخل هر دایره جزییات آماری آن سرور نظیر تعداد حملات، تعداد حملات موفق، بیشترین نوع حملات و… قرار خواهد گرفت.

قابلیت های این نمودار عبارتند از:

  1. مشاهده ی سریع وقایع اتفاق افتاده و هشدار بصری مناسب
  2. جابه جایی سریع بین سرورهای استانی
  3. مشاهده تمام سرورهای یک سازمان در یک نگاه
  4. مشاهده ی اطلاعات دقیق حملات و سایر اطلاعات مفید مربوط به سرورها