امنیت سایبری: یک تهدید رو به افزایش در خاورمیانه

براساس گزارش جرایم اقتصادی جهانی در سال 2016 جرایم اینترنتی یکی از بزرگترین جنایات اقتصادی در خاورمیانه است که 30 درصد از سازمانها را در این سال تحت تأثیر قرار داده است. دلیل افزایش جرائم اینترنتی در نتیجه تصمیم شورای همکاری کشورهای عربی خلیج (GCC) برای کاهش وابستگی به صنعت نفت و گاز از طریق ایجاد یک چارچوب توسعه استراتژیک، با هدف ایجاد اقتصادهای نوین برای آینده اعضای این شورا است. با این حال، مشخص شده است که این چارچوب استراتژیک به دلیل پیشرفت های ناکافی در زمینه ی استراتژی های امنیت سایبری به طور فزاینده ای در معرض خطر قرار می گیرد.

چارچوب توسعه GCC به طور عمده شامل توسعه تکنولوژی دیجیتال، استفاده از زیرساخت های هوشمند IoT و تکنولوژی برای رشد اقتصاد دیجیتال است. شهرهای هوشمند قادرند ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را به طور قابل توجهی تغییر دهند و به طور گسترده از لحاظ اقتصادی سودمند باشند. جرایم اینترنتی یک تهدید چندجانبه برای امنیت در خاورمیانه ایجاد کرده است. و دلیل آن این است که بسیاری از اجزای تشکیل دهنده این زیرساخت ها قابل دسترسی هستند و این امر باعث بالارفتن نرخ تهدیدات امنیتی می شود . یکی دیگر از دلایل این امر استفاده از دستگاه های شخصی کارکنان در محل کار است. فقدان مقررات و آگاهی امنیتی ضعیف، بیش از 65 درصد از کارکنان را در معرض خطرات امنیتی قرار داده است، نتیجه این است که کسب و کارها به طور فزاینده ای توسط مجرمان سایبری در سراسر منطقه هدف قرار می گیرند.

جرایم اینترنتی می تواند به طور قابل توجهی سازمان های اقتصادی و تجاری را تهدید کند و به صورت قابل توجهی به آنها آسیب بزند. علیرغم افزایش خطر نا امنی اینترنتی، کمتر از 20 درصد از سازمان های منطقه، دارای برنامه ی امنیتی مناسب هستند.

منبع:

https://www.deepdotweb.com/2017/10/11/cyber-security-rising-threat-middle-east/

دیدگاهتان را بنویسید