کارگاه آموزشی امنیت شبکه و باج افزارها

این مرکز با برگزاری کارگاه آموزشی امنیت شبکه و باج افزارها (همراه با معرفی شبکه ملی هانی نت) با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و با حضور بیش از 110 نفر از کارشناسان فناوری اطلاعات سازمانها و ادارات استان قم، گام بلندی در آگاهی و اطلاع رسانی به دستگاههای اجرایی استان برداشته و آنان را از خطرات بلقوه و بالفعل حال حاضر فضاهای تبادل اطلاعات و ارتباطات مطلع نموده است. بیشک با شروع دورههای آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت این امر به نحو مطلوبی تکمیل خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید