چهارمین جشنواره ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات

ضمن دعوت مرکز آپای دانشگاه اصفهان از دانشگاه قم، این مرکز با اعزام تیم تخصصی و کارشناسی به جشنواره مذکور و همچنین پذیرش حامی مالی جشنواره و ایجاد قرفه در نمایشگاه مربوطه، حضوری فعال در آن داشته است.

پاسخی بگذارید