ایجاد کمیسیون تخصصی فقه و حقوق

با توجه به ضرورت و حساسیت مطالعات و تحقیقات در خصوص شکل گیری و نحوه جرایم و حقوق افراد حقیقی و حقوقی در فضاهای سایبری و مجازی و همچنین واگذاری مأموریت ویژه به این مرکز جهت تدوین پیش نویس این حقوق از سوی مقامات محترم قوه قضاییه، این مرکز با ایجاد کمیسیون تخصصی فقه و حقوق متشکل از نمایندگانی به شرح ذیل، اقدام به جمع آوری انواع جرایم اتفاق افتاده در این فضاهای و خلع های موجود در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی، نسبت تهیه و تدوین پیشنویس حقوقی این جرایم اقدام به استفتاء از دفاتر آیات اعظام و استعلام از حقوقداندانی که در این زمینه فعالیت داشته اند نمود. اعضای کمیسیون عبارتند از:

  1. نماینده مرکز آپا دانشگاه
  2. نماینده پلیس فتا استان قم
  3. نماینده دفتر آیات اعظام (بیت آیت الله العظما مکارم شیرازی)
  4. نماینده مرکز پژوهشهای قوه قضائیه
  5. اساتید و کارشناسان حقوقی

پاسخی بگذارید