برگزاری دوره Security Plus

قابل توجه دانشجویان گرامی دانشگاههای استان قم
مرکز تخصصی آپا دانشگاه قم با هدف توانمندسازی دانشجویان علاقمند در حوزه امنیت این دوره را برگزار می نماید
اطلاع از شیوه ثبت نام مطابق پوستر فوق بوده و تاریخ شروع دوره ها از نیمه دوم مرداد ماه سال 1401 می باشد.