وردپرس 5.3.2

wordpress 5.3.2

در آخرین نسخه ی وردپرس به شماره 5.3.2 ، چند آسیب‌پذیری رفع شده است. در زیر تعدادی از آسیب پذیری ها آورده شده است. جزئیات بیشتر در خبرنامه وردپرس منعکس شده است.

cross site scriptingWordPress Block EditorCVE-2019-16781
cross site scriptingWordPress Block Editor cross site scriptingCVE-2019-16780
bypass input sanitization WordPress HTML5 kses.php wp_kses_bad_protocolCVE-2019-20041
privilege escalationWordPress REST API class-wp-rest-posts-controller.phpCVE-2019-20043

آخرین آسیب‌پذیری‌های وردپرس در cve.mitre.org و wpvulndb.com قابل مشاهده است.