ابزاری برای رهایی از باج افزار پارادیس

Paradise Ransomware decryptor

ابزار رایگان رمزگشا برای باج افزار پارادیس (Paradise Ransomware) توسط Emsisoft در دسترس قرار گرفته است.

ابزار رمزگشا را می‌توان از سایت Emsisoft دانلود کرد. بر طبق راهنمای منتشر شده، تنها فرمت‌های زیر قابل برگرداندن هستند:

.2ksys19
.p3rf0rm4
.prt
.exploit
.immortal
.Recognizer
.sambo
.paradise (e.g. _V.0.0.1{help@badfail.info}.paradise)
.FC (e.g. _Support_{}.FC)
.sev (e.g. _Kim Chin Im_{}.sev)

Paradise Ransomware

حدود دو سال از شروع فعالیت باج افزار پارادیس می‌گذرد. باج افزار به صورت سرویسی (Ransomware As A Service) و با الگوریتم RSA-1024 و Salsa20 کار می‌کند. متن پیام باج خواهی به صورت زیر است:

paradise ransomware pop-up message

جزئیات بیشتر در لینک موجود قابل مشاهده است.

Paradise Ransomware Decryptor Gets Your Files Back for Free