رفع 82 آسیب پذیری در سه محصول ادوبی

Adobe Vulnerabilities

شرکت ادوبی، اخیرا به روزرسانی های امنیتی را منتشر کرد که 82 آسیب پذیری را در محصولات مختلف پوشش می دهد ، از 82 آسیب پذیری 45 مورد دارای اهمیت بحرانی و بقیه آسیب پذیری ها به عنوان مهم و متوسط ارزیابی می شوند.

1️⃣برنامه Adobe Acrobat and Reader

شرکت Adobe به روزرسانی های امنیتی را برای Windows و macOS منتشر کرد ، این به روزرسانی ها آسیب پذیری های بحرانی و مهم را در برنامه Adobe Acrobat و Reader پوشش می دهد.
این آسیب پذیری ها به یک مهاجم اجازه می دهد تا کد دلخواه را با نصب های آسیب پذیر در زمینه کاربر فعلی اجرا کند.

2️⃣برنامه Adobe Experience Manager

به روزرسانی های امنیتی منتشر شده برای AEM ، با نسخه های 6.3 ، 6.4 و 6.5 AEM ، چندین آسیب پذیری را برطرف می کند.سوء استفاده موفقیت آمیز از این آسیب پذیری ها به مهاجمان اجازه می دهد تا دسترسی غیرمجاز به محیط AEM داشته باشند. Adobe به روزرسانی های نسخه های 6.3 ، 6.4 و 6.5 AEM را منتشر کرده و به روز رسانی کاربران را توصیه می کند.

3️⃣برنامه Adobe Experience Manager Forms

شرکت Adobe با بروزرسانی Adobe Experience Manager Forms آسیب پذیری اسکریپت بین سایت را برطرف کرد. این آسیب پذیری ممکن است منجر به افشای اطلاعات حساس شود.Adobe به کاربران توصیه می کند که نصب های خود را به جدیدترین نسخه های Adobe Experience Manager فرم های 6.3 ، 6.4 و 6.5 به روز کنند.

4️⃣برنامه Adobe Download Manager

بروزرسانی امنیتی آسیب پذیری Privilege Escalation را با Adobe Download Manager برای ویندوز برطرف می کند. آسیب پذیری به عنوان اسیب پذیری بحرانی طبقه بندی می شود.

✅همچنین Adobe به کاربران توصیه می کند با استفاده از دستورالعمل های ذکر شده در سایت، محصولات خود را با آخرین نسخه به روز کنید.

Adobe Fixes 82 Vulnerabilities in Adobe Acrobat and Reader, Experience & Downloader Manager