آسیب‌پذیری Exim & RDP

در پی انتشار آسیب‌پذیری‌های اخیر، باج‌افزار‌ و حملات سایبری متوثر از CVE- 2019-0708 و CVE-2019-15846 افزایش پیدا کرده است. علی رغم اطلاع رسانی مرکز ماهر و افتا در روز‌های گذشته، هنوز شمار قربانیان رو به افزایش است. با مراجعه به پیوند‌های زیر نسبت به رفع تهدید اقدام فرمایید.

باج‌افزار لینوکسی LiLu

‫ هشدار مرکز ماهر در خصوص آسیب پذیری EXIM

‫ هشدار آسیب‌پذیری بحرانی در سرویس REMOTE DESKTOP