بررسی وضعیت پیاده سازی پروتکل HTTPS

http vs https

در سال‌های اخیر، پایش دائمی فضای اینترنت کشور بمنظور شناسایی تهدیدات و آسیب‌پذیری‌ها یکی از فعالیت‌های مرکز ماهر بوده است. حوزه‌های این پایش‌ها، وبسایت‌های میزبانی شده در کشور هستند. پایش فضای وب توسط سامانه جمع‌آوری و تحلیل وبسایت‌های این مرکز با استفاده از تکنیک‌های مختلف مانندCrawl ، Web Scrape ، Reverse DNS lookup  و غیره جهت جمع آوری داده‌ها صورت گرفته است. در زمستان ۱397، بیش از 470،000 دامنه (با میزبانی داخل کشور) شناسایی شده است.

در گزارش ارزیابی امنیت گواهی SSL و آسیب‌پذیری و حملات مربوطه که توسط مرکز ماهر منتشر شده است به بررسی این موارد پرداخته است. دانلود گزارش کامل

https vulnerability
میزان آسیب پذیری وب سایت های کشور در برابر حملات شناخته شده

منبع : ‫ گزارش بررسی وضعیت پیاده سازی پروتکل HTTPSدر وبسایت‌های میزبانی شده در کشور

در همین رابطه بخوانید:

HTTPS چیست؟