کارگاه تحلیل بدافزارهای اندرویدی

بدافزار اندروید

کارگاه تحلیل بدافزار‌های اندروید با هدف توانمند سازی دانشجویان علاقمند به این حوزه با همکاری انجمن رمز دانشگاه قم برگزار شد.

کارگاه ویژه ی خواهران دهم اردیبهشت در کارگاه رایانه کتابخانه مرکزی با ارائه ی جناب آقای کتیرایی به مدت 3 ساعت تشکیل شد و حاضرین در این مدت با مفاهیم بدافزارها، تشخیص بدوی و تحلیل عمیق تر یک نمونه از بدافزار آشنا شدند.

malware analysis workshop