ارائه خدمات و توانمندی های مرکز آپا در ششمین نمایشگاه ملی افتا

مرکز تخصصی آپای قم در ششمین نمایشگاه ملی افتا  که در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد حضور یافت و دستاوردها، محصولات و خدمات خود را معرفی کرد.در این نمایشگاه که  با حضور دکتر صادقی معاون اَفتا   سازمان فناوری اطلاعات و مسئولین محترم مرکز ماهر کشور برگزار می‌شود، مراکز آپای سراسر کشور درکنار شرکت‌های نوپا و شرکت‌های پیشرو افتا به ارائه‌ی دستاوردهای خود در قالب نمایشگاه تخصصی این حوزه می‌پردازند.