گزارش تصویری همایش اینترنت اشیا و فرصت های پیش رو

همایش اینترنت اشیا و فرصت های پیش رو در سالن شهید بهشتی دانشگاه قم برگزار شد. این همایش توسط مرکز تخصصی آپا دانشگاه قم با هدف آشنایی دانشجویان با اینترنت اشیا و معرفی آزمایشگاه اینترنت اشیا که اخیرا توسط مرکز تخصصی آپا قم تاسیس شده است انجام شد.

در این همایش جناب آقای دکتر جلالی (مدیر محترم مرکز تخصصی آپا قم)، جناب آقای مهندس هانی (مدیر کل محترم ICT استان قم)، جناب آقای مهندس یزدان پناه (رییس محترم ستاد هوشمندسازی شهرداری قم) و جناب آقای مهندس بیات (از متخصصین اینترنت اشیا) به ایراد سخن و ارایه ی مطالب علمی پرداختند…