بازدید رئیس ستاد شهر هوشمند استان قم از مرکز آپا دانشگاه قم

رئیس ستاد شهر هوشمند استان قم از مرکز تخصصی آپا و محصولات و خدمات این مرکز در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات و شهر هوشمند بازدید به عمل آوردند. جناب مهندس یزدانپناه ریاست محترم ستاد شهر هوشمند ضمن تقدیر از زحمات مدیریت و پرسنل و اقدامات این مرکز، زمینه های همکاری متقابل این ستاد و زیر مجموعه‌های آن در حوزه‌های مشترک، جهت ارایه خدمات و محصولات در حوزه زیرساخت شهری و ارتباطات آن و امنیت آن مورد بحث و گفتگو قراردادند.
مرکز تخصص آپا آمادگی خود را در ارایه خدمات شهر هوشمند، اینترنت اشیاء و امنیت فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات و ارتقاء و واکنش سریع به حملات و حوادث سایبری به صورت تمام وقت اعلام نمود.