مرکز تخصصی آپا قم، در پنجمین نمایشگاه صنعت بومی پدافند سایبری

مرکز تخصصی آپای دانشگاه قم به عنوان یکی از نهادهای توانمند در عرصه سایبری در پنجمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند سایبری شرکت نمود. این نمایشگاه با هدف شناسایی و همراهی با شرکتهای فناوری در حوزه امنیت سایبری و با تاکید بر بومی سازی محصولات توام با به‌سازی تجهیزات موجود و ممنوعیت تامین نیازهای امنیتی از خارج کشور برگذار میگردد. در این راستا مرکز تخصصی آپای دانشگاه قم نیز به عنوان یکی از نهادهای فعال در این عرصه و با هدف ارایه توانمندی‌های استان در این نمایشگاه شرکت نموده و با توجه به محصولات و خدمات خود با استقبال گرم بازدیدکنندگان مواجه شده است.

غرفه مرکز تخصصی آپا دانشگاه قم در پنجمین نمایشگاه صنعت بومی پدافند سایبری، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی، سالن ١۴، غرفه ٧٠ واقع است.

اين نمايشگاه از یازدهم تا چهاردهم آذر، در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برپا است.