مرکز آپا قم در نمایشگاه صنعت بومی پدافند سایبری تهران

مرکز تخصصی آپا دانشگاه قم در پنجمین نمایشگاه صنعت بومی پدافند سایبری که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌گردد، حضور دارد.

وعده دیدار از 11 لغایت 14 آذر ماه سالن 14 غرفه 70

صمیمانه از تمامی علاقه‌مندان جهت بازدید از غرفه مرکز آپا قم دعوت به عمل می‌آید.