افزایش حملات به SMB

مرکز ماهر: با وجود هشدار‌ها و اطلاعیه‌های متعدد مراکز ماهر، آپا و نهاد‌های متولی امنیت و آگاهی در سطح کشور، بررسی‌های انجام شده نشان از افزایش سطح حملات بر روی سرویس SMB هستند. بر طبق آمار و گزارش جدید، تعداد حملات با مبدا داخل ایران افزایش یافته است.

بر اساس تحقیقات کسپرسکای، شمار بدافزار‌ها و اکسپلویت‌هایی که از این آسیب‌پذیری استفاده می‌کنند افزایش یافته است از جمله می‌توان به DarkPulsar اشاره کرد.
برای رفع و پاکسازی این آسیب‌پذیری به این لینک مراجعه فرمایید.