بازدید رئیس محترم نظام صنفی از مرکز تخصصی آپا دانشگاه قم

در مورخه 7/7/1397 روز شنبه جناب آقای مهندس مشهدی رئیس محترم نظام صنفی استان از مرکز تخصصی آپا و محصولاتی که در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات توسط این مرکز تولید و عرضه گردیده است، بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید، آقای مهندس مشهدی ضمن تقدیر از زحمات مدیریت و پرسنل و اقدامات مؤثری که در طول مدت کوتاه فعالیت این مرکز صورت گرفته، زمینه های همکاری متقابل نظام صنفی و واحدهای بخش خصوصی زیر مجموعه آن در حوزه­‌های مشترک، جهت ارایه خدمات به دستگاه‌های اجرایی دولتی و بخش خصوصی استان در حوزه تأمین امنیت سایبری و فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات مورد بحث و گفتگو قراردادند.

مرکز تخصص آپا آمادگی خود را در ارایه خدمات امنیت فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات و ارتقاء دانش بخش خصوصی استان  و واکنش سریع به حملات و حوادث سایبری به صورت تمام وقت  اعلام نمود.