اصلاحیه های ترمیمی ماه جولای 2018

حسب گزارش مرکز آپا قم اصلاحیه‌های امنیتی ماه جولای 2018 توسط شرکت Microsoft و ح نسخه جدید مرورگرهای Firefox توسط شرکت Mozilla و Chrome توسط Google و همچنین نسخه جدید محصول Adobe reader DC و توسط Adobeشرکت جهت برطرف نمودن نقاط ضعف امنیتی شناسایی شده در محصولات خود (به ویژه اجرای از راه دور و بدون مجوز کدهای مخرب و نشت اطلاعات) انتشار یافت .

1. اصلاحیه‌های KB4338824 , KB4338823 : جهت رفع نقاط ضعف امنیتی گوناگون در نسخ مختلف سیستم عامل Windows
2. اصلاحیه KB4339093 : جهت رفع نقاط ضعف امنیتی گوناگون در نسخ مختلف IE
3. اصلاحیه KB4338832 : جهت رفع نقاط ضعف امنیتی گوناگون Flash Player
4. نسخه 52.9.0 مرورگر Mozilla Firefox ESR
5. نسخه 67.0.3396.99. مرورگر Google Chrome
6. نسخه 2018.011.20055 محصول Adobe Reader DC
7. نسخه 30.0.0.134 محصول Flash Player