آسیب پذیری و نسخه جدید Firefox

ساعاتی پیش مرورگر محبوب فایرفاکس نسخه 61 خود را با بهینه سازی ساختاری و رفع بیش از 19 آسیب پذیری از جمله critical ، به طور رسمی منتشر نمود

#CVE-2018-12359: Buffer overflow using computed size of canvas element

#CVE-2018-12360: Use-after-free when using focus()

#CVE-2018-12361: Integer overflow in SwizzleData

#CVE-2018-12358: Same-origin bypass using service worker and redirection

#CVE-2018-12362: Integer overflow in SSSE3 scaler

لذا با توجه حساسیت آسیب پذیری های فوق هرچه سریع تر نسبت به به روز رسانی مرورگر خود اقدام نمایید