دوره آموزشی LPIC_1 توسط مرکز آپا برگزار شد

برگزاری کلاس های آموزشی توسط مرکز آپا

مرکز آپا با توجه به بهره‌مندی از نیروهای متخصص و توانمند در زمینه های مختلف بخصوص امنیت، امکان شرکت در دوره‌های آموزشی در جهت تعالی دانشجویان و علاقه‌مندان را فراهم می‌کند.
در این راستا دوره آموزشی LPIC_1 با موفقیت توسط مرکز آپا برگزار شد.

برگزاری کلاس های آموزشی توسط مرکز آپا