برگزاری دوره +Network ویژه ماه مبارک رمضان

مرکز تخصصی آپا دانشگاه قم

برگزاری دوره +Network ویژه ماه مبارک رمضان

20% تخفیف ویژه دانشجویان دانشگاه های استان قم

دوره آموزش +Network
طول مدت دوره: 30 ساعت
شروع ثبت نام: سه شنبه 26 اردیبهشت ماه  1397

روش ثبت نام:
1-ارسال اطلاعات زیر به  آی دی تلگرام مرکز تخصصی آپا دانشگاه قم به نشانی: http://t.me/qomapa یا به ایمیل Apa@qom.ac.ir
1-1. تصویر سند واریزی مبلغ مشخص گردیده به شماره حساب 0111700425004 به نام مرکز تخصصی آپا دانشگاه قم نزد بانک ملی
2-1. نام و نام خانوادگی
3-1. در صورت استفاده از تخفیف: ارسال عکس کارت دانشجویی یا کارمندی خود
2- مراجعه حضوری به مرکز آپا دانشگاه قم واقع در کتابخانه مرکزی دانشگاه قم همراه با مدارک فوق
3-تماس با تلفن های ذکر شده و دریافت راهنمایی های لازم جهت ثبت نام

روز و ساعت برگزاری: پنجشنبه ها ساعت 08:00 تا 13:00
شروع کلاس ها: از پنجشنبه 10 خرداد 1397
مکان: سایت دانشگاه واقع در کتابخانه مرکزی