تغییر رمز عبور اکانت توییتر

شرکت توییتر از تمامی 336 میلیون کاربر این شبکه اجتماعی خواسته که به دلیل وجود اشکالی در نحوه نگهداری رمزهای عبور، نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام کنند.

ذخیره رمزهای عبور به صورت غیرحفاظت شده در آنچه که این شرکت آن را فایل سوابق داخلی (Internal Log) خوانده دلیل بروز این اتفاق اعلام شده است.

هر چند این شرکت گفته که نشانه‌ای مبنی بر نشت رمزهای عبور نیافته اما تغییر رمز عبور توسط کاربران را اکیداً توصیه کرده است.