آسیب پذیری Windows Host Compute Service Shim Remote Code Execution شرکت مایکروسافت

چهارشنبه، 12 اردیبهشت ماه، شرکت مایکروسافت نیز، اصلاحیه‌ای اضطراری را بر وصله نمودن یک ضعف امنیتی حیاتی در بخش Windows Host Compute Service Shim سیستم عامل Windows ارائه کرد. بهره‌جویی از این ضعف امنیتی به مهاجم امکان خواهد داد تا کد مخرب مورد نظر خود را به صورت از راه دور و بدون نیاز به هر گونه دخالت کاربر بر روی دستگاه با سیستم عامل آسیب‌پذیر به اجرا در آورد. توضیحات بیشتر در مورد این ضعف و اصلاحیه عرضه شده برای آن در لینک زیر قابل دریافت و مطالعه است:

https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/CVE-2018-8115