دعوت جهت پروژه های کسری خدمت و امریه نظام وظیفه

با سلام و احترام
حسب هماهنگی های صورت گرفته به استحضار میرساند مرکز تخصصی آپای دانشگاه قم جهت انجام پروژه های خود از فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و یا دکتری پژوهشی در قالب امریه و پروژه کسری خدمت دعوت به عمل می آورد
لذا خواهشمند است متقاضیان جهت ارائه درخواست و بررسی سوابق خود از روز شنبه مورخ 1397/02/15  به مرکز تخصصی آپای قم مراجعه نمائید