همایش تخصصی لینوکس، شبکه و امنیت اطلاعات

همایش تخصصی لینوکس، شبکه و امنیت اطلاعات

مرکز تخصصی آپا دانشگاه قم

زمان: سه شنبه 28 فروردین ماه 1397

مکان: دانشگاه قم، دانشکده علم پایه، سالن شهید چمران

شرکت برای عموم دانشجویان و دانش پژوهان آزاد است.